Dimmaktoren

Dimmtaktor, 1 Kanal, Unterputz, 180 Watt

Dimmtaktor, 1 Kanal, Zwischenstecker, 250 Watt

Dimmtaktor, 1 Kanal, Aufputz, LED 12v oder 24v, 60 Watt

Dimmtaktor, 1 Kanal, Aufputz, 300 Watt

Dimmaktor, 1 Kanal, Unterputz, Schaltersystem, 180 Watt

Dimmaktor, 1 Kanal, Hutschiene, 80 Watt